The page has expired!
RISKOVERY

Informacja dotycząca RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi systemu RISKOVERY.

Administratorem Danych jest :WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MASZYN CYFROWYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Trębacka 4

Email : office@riskovery.eu

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Podanie danych osobowych w ww. zakresie jest wymogiem warunkującym możliwość wykonania usługi aplikacji RISKOVERY

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej

*